Online naručivanje - kako naručiti/kupiti sportsku dozvolu za ribolov na moru za 2024 godinu

Dozvole za sportski ribolov za 2024 godinu SRK ARBUN prodaje od 15.12.2022.

Kod ove vrste naručivanja dozvole vrlo je bitno da imate na umu kako nakon Vaše potvrde narudžbe, dozvola neće biti izrađena sve dok ne dostavite potrebnu dokumentaciju i ne izvršite uplatu u ime SRK "Arbun", a u korist željenih dozvole(a) i obaveznih članarina.


Nakon izbora vrste dozvole radite unos osobnih podataka u formu narudžbenice i to:

 1. Ime i prezime
 2. Email adresa
 3. Telefon/Mobitel
 4. Adresa i kućni broj
 5. Poštanski broj
 6. Grad/mjesto
 7. Država
 8. Datum rođenja
 9. Državljanstvo
 10. Naziv PU koja je izdala osobnu kartu
 11. Broj osobne iskaznice
 12. OIB (VAT ID)

* Pravo na kupnju sportskih dozvola imaju i stranci (osobe izvan granica Republike Hrvatske)

Sportski ribolovni klub "ARBUN"
Adresa: Obala Franje Tuđmana 7
Poštanski broj i grad: 22 000 Šibenik
Država: Hrvatska


Račun otvoren kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR5824020061100593770
BIC/Swift: ESBCHR22XXX
Model: HR00 ili HR99
Svrha uplate: Ime i prezime, dozvola i članarine za 2024.
PLAĆANJE IZ INOZEMSTVA
* Pravo na kupnju sportskih dozvola imaju i stranci (osobe izvan granica Republike Hrvatske)
Ako plaćate iz inozemstva (izvan granica EU) u eurima, molimo da iznos dozvole uvećate za 7.96 € zbog troškova obrade banke za inozemne uplate. U protivnom, nećemo biti u mogućnosti napraviti Vašu dozvolu. Službena valuta u hrvatskoj je EURO (€). Dodatnih 7.96 € plaćate jer banka u hrvatskoj na sve inozemne uplate izvan EU i konverziju u eure (€) uzima naknadu. Naravno, ovo možete izbjeći plaćanjem u gotovini u EURIMA (€) na prodajnom mjestu do 01.03.2024. za godišnje, dnevne/višednevne dozvole i posebne dozvole do kraja tekuće godine (31.12.2024.).
** Strani državljani - članska iskaznica - samo u slučaju kod dnevnih/višednevnih dozvola. Ukoliko osoba koja nije državljanin RH, a posjeduje člansku iskaznicu Saveza svoje države nije dužan kupiti člansku iskaznicu HSSRM. U suprotnom članska iskaznica HSSRM je obavezna.

Obavezni dokumenti

 1. Kopija (scan) ili fotografija osobne iskaznice ili putovnice
 2. Potvrda uplate

 3. Kopija (scan) ili fotografija dokumenta kojim se dokazuje status za umirovljenike ili Invalide Domovinskog rata RH - HRVI
 4. * Strani državljani - status umirovljenika dokazuju dokumentom koji mora biti preveden na hrvatski i ovjeren
 5. ** Strani državljani - članska iskaznica saveza za ribolov na moru

Email adresa za slanje kopija (scan) ili fotografija dokumenata: dozvole@srk-arbun.hr


OBJAŠNJENJA

* Strani državljani umirovljenici - svi dokumenti za strance; isprave, odobrenja, suglasnosti/punomoći i dr. dokumenti trebaju biti prevedeni na hrvatski i ovjereni budući da je u Republici Hrvatskoj u službenoj upotrebi hrvatski jezik.
** Strani državljani - članska iskaznica - samo u slučaju kod dnevnih/višednevnih dozvola. Ukoliko osoba koja nije državljanin RH, a posjeduje člansku iskaznicu Saveza svoje države nije dužan kupiti člansku iskaznicu HSSRM. U suprotnom članska iskaznica HSSRM je obavezna.
 1. SRK ARBUN prodaje godišnje dozvole, dnevne i višednevne te posebne dozvole za sportski ribolov.
 2. Skrećemo Vam pažnju na Zakon o morskom ribarstvu (NN 62/2017) i Pravilnik o sportskom i rekreacijskom ribolovu (NN 122/2017), te Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (NN 54/2018) i (NN 69/2020).
 3. Pravilnik o sportskom i rekreacijskom ribolovu ("Narodne novine" 122/2017) ovlaštenicima dozvola za sportski ribolov propisuje korištenje udičarskih alata i podvodne puške, a uz dodatne dozvole parangala, vrše, ostiju i umjetne rasvjete, te lov na veliku ribu.
 4. Klubovi su dužni čuvati kopije (preslike) dokumenata te s toga osobe koje naručuju/kupuju dozvolu moraju priložiti kopiju ili scan osobne iskaznice i dokumenta kojim se dokazuje status (umirovljenici, HRVI), bez obzira da li su iste predali prošlih godina kad su uzimali dozvole.
 5. Uz posebne dozvole za parangal, vršu, osti, umjetnu rasvjetu i lov velike ribe potrebno je dostaviti i registraciju plovila (minimalno 1 do maksimalno 3 plovila).
 6. Pravo na kupnju dozvola imaju i stranci (osobe izvan granica Republike Hrvatske).
 7. Strani državljani status umirovljenika dokazuju dokumentom koji mora biti preveden na hrvatski i ovjeren.
 8. Ako plaćate iz inozemstva (izvan granica EU) u eurima, molimo da iznos dozvole uvećate za 7.96 € zbog troškova obrade banke za inozemne uplate. U protivnom, nećemo biti u mogućnosti napraviti Vašu dozvolu. Službena valuta u hrvatskoj je EURO (€). Dodatnih 7.96 € plaćate jer banka u hrvatskoj na sve inozemne uplate izvan EU i konverziju u eure (€) uzima naknadu. Naravno, ovo možete izbjeći plaćanjem u gotovini u EURIMA (€) na prodajnom mjestu do 01.03.2024. za godišnje, dnevne/višednevne dozvole i posebne dozvole do kraja tekuće godine (31.12.2024.).
 9. Molimo dostavite dokumentaciju i potvrdu uplate na e-mail dozvole@srk-arbun.hr
 10. Potvrda o kupnji dozvole i članska iskaznica HSSRM biti će dostavljena na email adresu koju ste upisali u formular prilikom narudžbe iste.
 11. Za Vaše pogreške u narudžbi preko naših internetskih stranica ne snosimo odgovornost.
 12. Popunjavanjem obrasca pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujete da su uneseni podaci točni i istiniti, prihvaćate Opće uvjete i Pravila privatnosti te dajete privolu za korištenje osobnih podataka.
 13. Ukoliko podatci koje unosite u formular nisu točni i istiniti smatra se da se ribolov obavlja bez dozvole.
 14. U slučaju da ste izvršili narudžbu izvan našeg radnog vremena (pon-pet od 08:00-15:00), obrada Vaše narudžbe biti će izvršena sljedeći radni dan.

ZAKON O MORSKOM RIBARSTVU, PRAVILNICISve o zakonskim propisima i pravilima

ZAKON PRAVILNIK PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA 69-2020

Postupak narudžbe:

Sportski ribolovni klub "ARBUN", Šibenik
Predsjednik: Zoran Zorić
email: dozvole@srk-arbun.hr
tel: 099 675 6714