Sportska ribolovna dozvola

SRK ARBUN prodaje godišnje dozvole, dozvole za 150 dana, dnevne i višednevne te posebne dozvole za sportski ribolov.

Uplata za dozvolu se vrši na poslovni račun kluba, a dozvola i članska iskaznica HSSRM sa serijskim brojevima se dostavljaju na Vaš email u elektronskom (PDF) obliku.

Sportski ribolov uređen je Zakonom o morskom ribarstvu i Pravilnikom o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru. Na ovaj se oblik ribolova također na odgovarajući način primjenjuju odredbe drugih propisa kojima se uređuju ribolovni alati i oprema, obavljanje ribolova te zaštita riba i drugih vodenih organizama.

Za obavljanje sportskog ribolova u ribolovnom moru Republike Hrvatske potrebna je dozvola, bez obzira obavlja li se sa obale ili iz brodice.

Ribolov podvodnom puškom dozvoljen je isključivo u sportskom ribolovu.

Mogu li djeca obavljati športski ribolov?

Da, ali bez korištenja podvodne puške. Dozvola ne vrijedi za ribolov podvodnom puškom za osobe mlađe od 16 godina.

Lovom velike ribe se smatra ribolov opremom iznad 30lb. Za panulu (trolling) iz ruke nema ograničenja.

Godišnja posebna dozvola za lov velike ribe može se kupiti samo uz godišnju sportsku dozvolu.

Uz dozvole od 150 dana, dnevne i višednevne dozvole (1, 3 i 7 dana) nije moguće kupiti i posebne dozvole. Posebne dozvole mogu se kupiti isključivo uz prethodno kupljenu godišnju sportsku dozvolu do kraja tekuće godine

Za tune treba posebna dozvola za lov na velike ribe i to samo C&R sistem ribolova (ulovi i pusti).

Komercijalni izlov tune, igluna i iglana nije dopušten u sportskom ribololovu.

Jednodnevne i višednevne dozvole za sportski ribolov na moru dostupne su osobama koje su članovi nekog nacionalnog saveza za sportski ribolov, a godišnje i dozvole za 150 dana isključivo članovima Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru - HSSRM.

Vrste sportskih ribolovnih dozvola:

 1. godišnje sportske dozvole koje vrijede za kalendarsku godinu
 2. jednodnevne sportske dozvole
 3. višednevne sportske dozvole

Godišnja sportska dozvola za osobe s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješac kako su navedeni u posebnom propisu o otocima ne izdaju se.

Ribolov u zaštićenim dijelovima/pojasima mora:

Za ribolov u dijelovima mora koji su zaštićeni na temelju propisa o zaštiti prirode u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode, vrste i cijene dozvola za ova područja propisat će nadležne javne ustanove posebnim aktima. Do stupanja tih akata na snagu, sportski ribolov u ovim područjima dozvoljeno je obavljati pod uvjetima propisanim Pravilnikom o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru osim ukoliko ograničenja nisu propisana posebnim propisima iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetika ili javne ustanove koja upravlja određenim područjima.

Za koje područje vrijedi dozvola za športski odnosno rekreacijski ribolov?

Dozvole vrijede za cjelokupno ribolovno more RH. Iz ribolovnog mora isključena su područja nacionalnih parkova, parkova prirode, područja na kojima se obavlja djelatnost marikulture, luke i lučice, ušća rijeka te područja plaža i kupališta (od 1. svibnja do 1. listopada) te na tim područjima vrijede posebni propisi.

Temeljem članka 4. Pravilnika o sportskom i rekreacijskom ribolovu (NN122/17) ribolovac vlasnik GODIŠNJE DOZVOLE za sportski ribolov smije obavljati ribolov s plovila ili obale sljedećim vrstama i količinama ribolovnih alata i opreme:

 1. odmetom, ukupno do dva (2) komada; dozvoljena upotreba štapa i role
 2. kančenicom, ukupno do dva (2) komada; dozvoljena upotreba štapa i role
 3. povlačnim povrazom ili panulom, ukupno do dva (2) komada
 4. povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada.
 5. naprava za lov velikog morskog crva (trapula), ukupno do dva (2) komada
 6. podvodna puška ukupno dva (2) komada. Dozvola ne vrijedi za ribolov podvodnom puškom za osobe mlađe od 16 godina.

Ribolovcu u ribolovu iz plovila dozvoljena je upotreba štapa i role nosivosti manje od 30 lb.

Ribolovci vlasnici godišnjih dozvola imaju pravo na kupnju POSEBNIH DOZVOLA za korištenje dodatnih alata za koje je izdana posebna dozvola, a koje se izdaju za ribolov:

 1. stajaći parangal, (jedan ili više njih) s ukupno do 100 udica
 2. osti, ukupno jedan (1) komad
 3. vrše za lov ribe, ukupno do tri (3) komada
 4. za upotrebu umjetne rasvjete (feral), jedno rasvjetno tijelo jačine do najviše 40 W za žarulju sa žarnom niti, 30 W za halogenu žarulju i 10 W za LED žarulju po plovilu, isključivo kod ribolova ostima ili povrazima s kukom za lov glavonožaca
 5. ribolov udičarskim alatima za veliku ribu s najviše tri pribora (štap s rolom) s po jednom udicom na svakom priboru ili jednom varalicom na svakom priboru. Alat za lov na veliku ribu je sistem koji čini ribolovni štap, rola i osnova (najlona ili upredenica) od kojeg svaki dio sustava ima nosivost od najmanje 30 lb ili više

Posebne dozvole mogu se kupiti isključivo uz prethodno kupljenu godišnju sportsku dozvolu do kraja tekuće godine (31.12.2024.).

U športskom ribolovu dopušteno je dnevno uloviti i sakupiti do pet kilograma riba i drugih morskih organizama po ribolovcu, a dopuštena dnevna količina ulova može biti veća za masu jedne ribe ili drugoga morskog organizma kojim se premašuje dopuštenih pet kilograma. Dopušteno je sakupljanje morskih organizama: školjkaša, puževa i mnogočetinaša, a u dozvoljenom dnevnom ulovu udio živih školjkaša i puževa smije biti do 2 kilograma, osim dagnji (Mytilus galloprovincialis) kojih smije biti do 5 kilograma.

Pravilnikom su propisane minimalne ulovne veličine riba i drugih morskih organizama koje je dozvoljeno loviti i sakupljati u športskom ribolovu, a osim minimalnih veličina propisanih Pravilnikom primjenjuju se i minimalne veličine propisane u tablici Mediteranske uredbe.


ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV Najmanja veličina
1. PISCES RIBE  
Dentex dentex zubatac 30 cm
Mustelus asterias pas mekaš 80 cm
Seriola dumerili gof 45 cm
Sarda sarda palamida 45 cm
Sciaena umbra kavala 30 cm
Scorpaena scrofa škrpina 30 cm
Spondyliosoma cantharus kantar 18 cm
Squalus acanthias kostelj 66 cm
2. BIVALVIA ŠKOLJKAŠI  
Arca noe kunjka 5 cm
Mytilus galloprovincialis dagnje 6 cm
Ostrea edulis kamenica 7 cm
3. CEPHALOPODA GLAVONOŠCI  
Octopus vulgaris hobotnica 1 kg

Ribe ulovljene u športskom ribolovu koje se zadržavaju, a koje moraju biti označene odsijecanjem donjeg dijela repne peraje navedeni su u tablici. Glavonošci ulovljeni u športskom ribolovu koji se zadržavaju moraju biti označeni dubokim zarezivanjem glave u predjelu između očiju, osim kod liganja namijenjenih za žive mamce. Duljina plašta lignje namijenjene za živi mamac ne smije biti veća od 20 cm.

Vrste je potrebno označiti neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova.


ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV
1. PISCES RIBE
Dentex dentex zubatac
Dicentrarchus labrax lubin (brancin)
Diplodus puntazzo pic
Diplodus sargus šarag
Diplodus vulgaris fratar
Epinephelus spp. kirnje
Lithognathus mormyrus ovčica
Merluccius merluccius oslić
Pagellus erythrinus arbun
Pagrus pagrus pagar
Polyprion americanus kirnja glavulja
Sarda sarda palamida
Sciaena umbra kavala
Seriola dumerili gof
Scorpaena scrofa škrpina
Sparus aurata komarča (orada, podlanica)
Spondyliosoma cantharus kantar
Zeus faber kovač


Grafički prikaz označavanja riba i glavonožaca:

GODIŠNJA SPORTSKA dozvola prodaje se od 15.12.2022. do 01. ožujka tekuće godine (01.03.2024.)

POSEBNA DOZVOLA uz prethodno kupljenu godišnju sportsku dozvolu, ribolovci mogu se kupiti do kraja tekuće godine (31.12.2024.).

DOZVOLA ZA 1 DAN dozvola prodaje se od 15.12.2022. do kraja tekuće godine (31.12.2024.).

DOZVOLA ZA 3 DANA dozvola prodaje se od 15.12.2022. do kraja tekuće godine (31.12.2024.).

DOZVOLA ZA 7 DANA dozvola prodaje se od 15.12.2022. do kraja tekuće godine (31.12.2024.).

Dozvole za sportski ribolov su važeće uz člansku iskaznicu Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru - HSSRM (članak 29. Zakona) ili saveza za ribolov na moru druge države.

Samo u slučaju kod dnevnih/višednevnih dozvola: Ukoliko osoba koja nije državljanin RH, a posjeduje člansku iskaznicu Saveza svoje države nije dužan kupiti člansku iskaznicu HSSRM. U suprotnom članska iskaznica HSSRM je obavezna.


Godišnja članarina u HSSRM za 2024. godinu uključena je u cijenu godišnje sportske dozvole, a iznosi:

 1. Juniori - za osobe do 18 godina: 2.00 € (15,07 kn)
 2. Seniori - za osobe od 18 godina na više: 10.00 € (75,35 kn)

Klubovi sami određuju visinu članarine koja se dodatno plaća. SRK Arbun ne naplaćuje članarine za dnevne i višednevne dozvole (1, 3 i 7 dana). Plaćanjem članarine ostvarujete prava sukladno Statutu SRK ARBUN. Godišnja članarina u SRK ARBUN za 2024. godinu uključena je u cijenu godišnje sportske dozvole, a iznosi:

 1. Juniori - za osobe do 18 godina: 6,67 € (50,26 kn)
 2. Seniori - za osobe od 18 godina na više: 7,05 € (53,12 kn)
 3. Umirovljenici: 5,54 € (41,74 kn)
 4. Invalidi Domovinskog rata RH: 5,67 € (42,72 kn)

Preračunavanje (konverzija) je izvršeno po tečaju 1 EUR = 7,53450 HRK

Cijene godišnjih sportskih dozvola - članarine HSSRM i SRK Arbun uključene su u ukupan iznos dozvole

 1. SENIORI (punoljetna osoba od 18 do 65 godina): 63.50 € (478.44 kn)
 2. VETERANI (umirovljenici ili osobe koje su navršile 65 godina): 23.50 € (177.06 kn)
 3. JUNIORI (maloljetna osoba od 14 do 18 godina): 10.00 € (75.35 kn)
 4. INVALIDI DOMOVINSKOG RATA - HRVI: 17.00 € (128.09 kn)

Cijene posebnih dozvola - važeće samo uz godišnju sportsku dozvolu

 1. Dozvola za ribolov parangalom: 26.54 € (200,00 kn)
 2. Dozvola za ribolov vršama: 26.54 € (200,00 kn)
 3. Dozvola za ribolov ostima: 13.27 € (100,00 kn)
 4. Dozvola za ribolov uz umjetnu rasvjetu: 13.27 € (100,00 kn)
 5. Dozvola za ribolov udičarskim alatima na veliku ribu: 92.91 € (700,00 kn)

Cijene dnevnih i višednevnih dozvola - članarina HSSRM uključena je u ukupan iznos dozvole, SRK Arbun ne naplaćuje članarine za dozvole 1, 3 i 7 dana.

 1. Dozvola za 1 dan: 17.96 € (135,35 kn)
 2. Dozvola za 3 dana: 29.91 € (225,35 kn)
 3. Dozvola za 7 dana: 49.82 € (375,35 kn)
 4. Za lov na veliku ribu (1 dan): 25.93 € (195,35 kn)
 5. Za lov na veliku ribu (3 dana): 49.82 € (375,35 kn)
 6. Za lov na veliku ribu (7 dana): 89.63 € (675,35 kn)

Preračunavanje (konverzija) je izvršeno po tečaju 1 EUR = 7,53450 HRK

ZAKON O MORSKOM RIBARSTVU, PRAVILNICISve o zakonskim propisima i pravilima

ZAKON PRAVILNIK PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA 69-2020

Sportski ribolovni klub "ARBUN", Šibenik
Predsjednik: Zoran Zorić
email: dozvole@srk-arbun.hr
tel: 099 675 6714